Thuế thu nhập cá nhân là gì – Công ty kế toán TPHCM

0
246
Thuế thu nhập cá nhân là gì - Công ty kế toán TPHCM

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế chủ yếu đánh vào thu nhập của cá nhân đóng vào ngân sách của nhà nước. Sử dụng ngân sách nhà nước để giúp phát triển nền kinh tế đây là nguồn thu bắt buộc đối với mỗi cá nhân khi làm việc. Là nghĩa vụ của mọi người để chung tay xây dựng đất nước.

Thuế thu nhập cá nhân có những đặc điểm sau đây:

Là loại thuế đánh lên tất cả cá nhân có thu nhập chịu thuế.

Nhà nước có thể tận dụng thuế TNCN để điều tiết được năng suất làm việc

Để có thể quản lý được thuế TNCN thì đòi hỏi cơ quan thuế cần phải có nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp thì mới có thể thu thuế một cách chính xác được.

Cách tính thuế TNCN đối với người làm việc trên 3 tháng

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập được chi trả – Các khoản thu nhập không tính thuế TNCN

Việc tính thuế rất phức tạp đối với nhiều trường hợp khác nhau, mức lương khác nhau thì mức chịu thuế khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu kỹ để có thể tự tính được thuế TNCN của mình.